Det är vare sig krångligt eller tidsödande att bedriva ett lönsamt skogsbruk. Nyckelordet är engagemang – både vad gäller att sköta skogen utifrån de mål du har och att ha kontroll på ekonomin. Men det betyder inte att du måste göra allt själv. Medan en del väljer att vara involverade i det mesta som rör den egna skogen väljer andra att ta hjälp av dem som har mer tid eller kunskap. 

Låt dina mål och behov styra

Skogen är en resurs som ger dig många möjligheter och alla har sina individuella mål. En skogsägare vill förbereda sig och sin familj för ett kommande generationsskifte, en annan vill gå ner i arbetstid med hjälp av intäkter från skogen medan den tredje kanske vill köpa ett fritidshus.

Leja eller sköta skogen själv 

Att välja om du ska sköta din skog själv eller leja bort arbetsuppgifterna beror på flera faktorer:

  • Hur mycket tid kan du lägga ner?
  • Hur stor skogsfastighet har du?
  • Hur långt ifrån din fastighet bor du?
  • Hur mycket kunskap har du?
  • Hur stort intresse har du?


Det är vanligt att man som skogsägare lejer bort avverkningsarbetet men ägnar sig åt exempelvis röjning och plantering. Tänk på att inte ta på dig för mycket arbete – det ska vara roligt att jobba i skogen.

Vi erbjuder tjänster som täcker skogsägarens hela behov av skogliga åtgärder, från avverkning och gallring till röjning och plantering. Vi hjälper också till med andra saker som rör ditt skogsbruk, som till exempel vägbyggnation. För den som vill ha experthjälp och någon som sköter om all skogsskötsel erbjuder vi tjänsten Skogsförvaltning. 

Din virkesköpare – din trygghet 

Att sälja virke eller besluta om andra åtgärder i din skog kan i många fall vara en stor affär. Därför är det viktigt att du känner dig trygg med din kontaktperson, vilket vanligtvis är din virkesköpare.

Virkesköparen kan svara på dina frågor och vara ett bollplank när du funderar på åtgärder. Din virkesköpare kan också hjälpa dig att komma i kontakt med andra personer som t ex är specialiserade på skogsekonomi.

Läs mer

I vår broschyr "Din skog - din skatt: ekonomi för skogsägare" får du grundläggande ekonomsika tips som kan vara till hjälp för dig i ditt skogsägande.

Skogsvinge, Helge Hedlund, Erik Tepsa, laserskanning, skog, skogsägare, virkesköpare, forest, wood purchasers, forest owner, laser scanning, SCA Skog

Hitta din virkesköpare

Låt oss vara ditt bollplank i frågor som rör din skogsfastighet. Vi finns lokalt på många orter - från Sundsvall i söder till Kiruna i norr.

Kontakta virkesköpare