Anställda vid Tunadals sågverk, SCA Timber.

Undersöka hur mängden och sammansättningen av hartser varierar vid produktion av björkmassa vid SCA Packaging Munksund. Martina Westman