Våra JackPot-plantor ger träd som står stadigt i framtiden, tack vare det starka rotsystemet. Varje pantlåda innehåller 67 krukor med luftspalter.

Med vår patenterade metod att måla övre delen av varje kruka invändigt med en kopparhaltig färg styr vi rötternas tillväxt. Det hindrar rötterna att bli deformerade och efter plantering kan de växa rakt ut. JackPot passerar marker som är riktigt bördiga, har stor konkurrens av vegetation eller saknar markberedning.

Heartwood decking

SCA

Vår ambition är att hitta kostnadseffektiva lösningar som inte äventyrar produktens kvalitet.