Med hjälp av forskning, teknik och medarbetarnas erfarenhet sedan vi grundades 1929 för att SCA ska vara ett hållbart skogsföretag.

Svenska Cellulosa Aktie­bolaget

Kör plantor av oss
Sälj virke till oss
SCA sköter din skog
Logga in i Skogsvinge

Skogsägare
Planta planterard på hygget, seedlings in the forest
Köp våra plantsorter

Köp våra plantsorter

Jackpot

Våra JackPot-plantor ger träd som står stadigt i framtiden, tack vare det starka rotsystemet. Varje pantlåda innehåller 67 krukor med luftspalter.

Läs mer

Bil kör runt jorden
Köp våra plantsorter

Köp våra plantsorter

Landningssida

SCA är norra Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark. Vi har en lång tradition av att vårda den norrländska skogen.

Läs mer

Pelletsmatris som används vitt tillverkning av pellets. SCA BioNorr i Härnösand, SCA Skog, SCA Forest Products.
Köp våra plantsorter

Köp våra plantsorter

Innehållssida

Att äga skog ska vara lätt. Vi erbjuder en palett av skogliga tjänster för ett lönsamt och hållbart skogsbruk.

Läs mer

Ulrika Block, Timber purchaser at Ångermanlands forest districts, SCA Skog, SCA Forest Products
Köp våra plantsorter

Köp våra plantsorter

Karriär

På SCA är vi övertygade om att ansvar, delaktighet och feedback motiverar medarbetare och ligger till grund för att skapa ett förtroende mellan medarbetare och ledare som i sin tur gynnar den transparens som vi eftersträvar vad det gäller en öppenhet

Till karriärsidan

Vojen fröplantage, Graninge.

Avancerat innehållsblock

Det här är ett innehållsblock med avancerat utseende

Bil kör runt jorden

Vår skog

SCA är norra Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark. Vi har en lång tradition av att vårda den norrländska skogen.

Läs mer

Budskapsslider med sidor
Vår skog
Vår skog
Skog på vintern, v

Hållbarhet

Vår strategi baseras på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö är en förutsättning för tillväxt och lönsamhet.

Vårt hållbarhetsarbete

Budskapsslider med sidor
Hållbarhet
Hållbarhet
Pelletsmatris som används vitt tillverkning av pellets. SCA BioNorr i Härnösand, SCA Skog, SCA Forest Products.

Våra verksamheter

Att äga skog ska vara lätt. Vi erbjuder en palett av skogliga tjänster för ett lönsamt och hållbart skogsbruk.

Läs mer

Budskapsslider med sidor
Våra verksamheter
Våra verksamheter
Ulrika Block, Timber purchaser at Ångermanlands forest districts, SCA Skog, SCA Forest Products

Livet på SCA

På SCA är vi övertygade om att ansvar, delaktighet och feedback motiverar medarbetare och ligger till grund för att skapa ett förtroende mellan medarbetare och ledare som i sin tur gynnar den transparens som vi eftersträvar vad det gäller en öppenhet

Till karriärsidan

Budskapsslider med sidor
Livet på SCA
Livet på SCA

Enkelt innehållsblock

SCAs kärnvärden har sina rötter i företagets historia och runt dessa kärnvärden har koncernen byggts. De definierar ett sätt att arbeta och uppträda.

Läs mer

Varför SCA?

Karriär

Karriär
delaktighet
delaktighet

Får avändas tillsammans med Stallpellets-logo eller text med hänvisning till "SCAs Stallpellets"

Det här är ett avancerat innehållsblock i en budskapsslider

Innehållssida Landningssida test Informationssida