Miljövänlig energilagring och optimerade förpackningar gynnas av Alf de Ruvos Minnesfond. Varje år delas ett stipendium på 500 000 kronor ut till forskare inom området för cellulosafiberbaserade material. I år får två forskare, Dr Britta Andres och Dr Eric Borgqvist, dela på stipendiet. Alf de Ruvos Minnesfond bildades år 2000.

Dr Britta Andres tilldelas 250 000 kr för sina studier om pappersbaserade miljövänliga superkondensatorer vid Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN. Dessa energilagringsenheter är ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ till dagens superkondensatorer och batterier. Britta har utvecklat unika metoder och kompositmaterial med mikro- och nanocellulosa för att öka prestandan och sänka kostnaderna för tillverkningen av superkondensatorer. Forskningen är intressant för bland annat bilbranschen nu när efterfrågan på elbilar ökar. Idag är elbilar dyra och de stora batterierna innebär tunga investeringskostnader.

Britta är född 1986 och är uppvuxen i Tyskland, i byn Heeren-Werve som ligger i närheten av Dortmund.

Ny virtuell modell optimerar förpackningar

Dr Eric Borgqvist, tilldelas 250 000 kr för utveckling av en ny matematisk materialmodell för pappersbaserade material. Modellen innebär ett avsevärt steg framåt i arbetet att flytta produktutvecklingen från den fysiska till den virtuella världen. Fördelen är snabbare och effektivare produktutveckling, där antalet dyra tester i den fysiska världen kraftigt kan reduceras. Modellen förväntas t ex kunna förutspå när förpackningsmaterial spricker under konverteringen till en förpackning. Detta kommer att innebära stora besparingar både i tid, pengar och miljö.

Erik är född 1987 och uppvuxen i Karlshamn. Han arbetar idag som specialist på Tetra Pak Packaging Solutions AB i Lund.

Kristina Enander.