Ingress

 

Det här är den brödtext som visas på en landningssida. Redaktören kan själv välja bakgrundsfärg mellan grå, ljugsgrön och beige på denna sidtyp.

Redaktören kan själv välja bild, video eller bakgrundsfärg i toppen.

Svenska Cellulosa Aktie­bolaget

Ett enkelt innehållsblock med träfärgad bakgrund och länk till en annan sida på webbplatsen.

Eventkalnder
Vertikal rubrik
Vertikal rubrik

SCA

Miljöhänsyn är en självklar del i all vår verksamhet. SCAs miljöhänsyn omfattar naturhänsyn, kulturhänsyn, hänsyn till rekreation och friluftsliv samt hänsyn till renskötsel.

Läs mer här

Miljö

Enkelt innehållsblock på 50% med centrerad brödtext

Innehållsblock 50%
Innehållsblock 50%
Skogsvy mot avverkat område, forest with a felling area

Innovation

SCAs innovationsprocess är djupt förankrad i koncernens strategi och affärsmodell. Under hela processen inkluderas genomgående hållbarhetsaspekter och produktsäkerhet. Allt innovationsarbete inom SCA börjar med en insikt om ett behov hos kunder eller konsumenter.

Informationssida Karriär Skog Nyheter inom SCA

Innovation skapar värde
Innovation skapar värde

Kontaktformulär

Vilken avdelning vill du bli kontaktad av?
Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter
Bil kör runt jorden

Landningssida

SCA är norra Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark. Vi har en lång tradition av att vårda den norrländska skogen.

Läs mer

Skog på vintern, v

Informationssida

Vår strategi baseras på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö är en förutsättning för tillväxt och lönsamhet.

Vårt hållbarhetsarbete

Pelletsmatris som används vitt tillverkning av pellets. SCA BioNorr i Härnösand, SCA Skog, SCA Forest Products.

Innehållssida

Att äga skog ska vara lätt. Vi erbjuder en palett av skogliga tjänster för ett lönsamt och hållbart skogsbruk.

Läs mer

Skog

Med hjälp av forskning, teknik och medarbetarnas erfarenhet sedan vi grundades 1929 för att SCA ska vara ett hållbart skogsföretag.

Läs mer

Ulrika Block, Timber purchaser at Ångermanlands forest districts, SCA Skog, SCA Forest Products

Karriär

På SCA är vi övertygade om att ansvar, delaktighet och feedback motiverar medarbetare och ligger till grund för att skapa ett förtroende mellan medarbetare och ledare som i sin tur gynnar den transparens som vi eftersträvar vad det gäller en öppenhet

Till karriärsidan

Planta planterard på hygget, seedlings in the forest

Jackpot

Våra JackPot-plantor ger träd som står stadigt i framtiden, tack vare det starka rotsystemet. Varje pantlåda innehåller 67 krukor med luftspalter.

Läs mer

hej hej

Gammal tallåga 9944.png

Två

Rubrik