SCA har handlett 300 examensjobb,
600 dokotrandtjänster och delat ut
96 miljoner till forskningsprojekt
de senaste 10 åren.

 

 

Examensjobb utförda på SCA

Hillevi Mörtberg, SCA Skog.

Öka lönsamhet för den planerade vindkraftsparken Hästkullen i Härnösand och Timrå kommun. Jennie Berglund

Läs mer

Magnus Wikström, SCA Logistics, SCA Forest Products.

Minska kväveoxidutsläpp för barkpannan på SCA Packaging i Obbola. Robert Nordlund

Har du en idé till examensarbete?

Ansök om examensarbete

Doktorand- och forskaruppdrag sponsrade av SCA

Hillevi Mörtberg, SCA Skog.

Öka lönsamhet för den planerade vindkraftsparken Hästkullen i Härnösand och Timrå kommun. Jennie Berglund

Läs mer

Magnus Wikström, SCA Logistics, SCA Forest Products.

Minska kväveoxidutsläpp för barkpannan på SCA Packaging i Obbola. Robert Nordlund

Anställda vid Tunadals sågverk, SCA Timber.

Undersöka hur mängden och sammansättningen av hartser varierar vid produktion av björkmassa vid SCA Packaging Munksund. Martina Westman

Söker du doktorandtjänst eller
pengar till forskning?

Ansök om anslag

Produkter

Hillevi Mörtberg, SCA Skog.

Öka lönsamhet för den planerade vindkraftsparken Hästkullen i Härnösand och Timrå kommun. Jennie Berglund

Läs mer

Magnus Wikström, SCA Logistics, SCA Forest Products.

Minska kväveoxidutsläpp för barkpannan på SCA Packaging i Obbola. Robert Nordlund

Anställda vid Tunadals sågverk, SCA Timber.

Undersöka hur mängden och sammansättningen av hartser varierar vid produktion av björkmassa vid SCA Packaging Munksund. Martina Westman

Kärnvärden och strategier

SCAs kärnvärden har sina rötter i företagets historia och runt dessa kärnvärden har koncernen byggts. De definierar ett sätt att arbeta och uppträda.

Medarbetare.jpg

Rubrik till video

SCA har cirka 4 000 anställda i Sverige. Bland medarbetarna är jägmästare och skogsmästare mm. massa

1:02

Indunstning_TB_1704_4255.jpg

Sommarjobb på SCA

Alla ska veta vart företaget är på väg och hur en själv kan bidra

Indunstning_180109_13.jpg

Massa nyheter

På SCA är mångfald en förutsättning för framgång

3:02

Får avändas tillsammans med Stallpellets-logo eller text med hänvisning till "SCAs Stallpellets"

Det här är ett avancerat innehållsblock i en budskapsslider

Innehållssida Landningssida test Informationssida