Öka värdet på din skog. Gallring gynnar tillväxten i din skog eftersom de bästa stammarna får bättre möjligheter att växa. Och du får pengar direkt.

Du bestämmer

Rubrik för text lorem ipsum doler
När skogen är omkring 40 år och träden börjar stå tätt är det dags att gallra - och du kan få den första inkomsten från din skog. Klenare träd med sämre kvalitet gallras ut och de finare stammarna lämnas kvar. De som står kvar får mer ljus, näring och vatten och kan utveckla mer värdefullt virke till det är dags för slutavveringning.

 

Rubrik för text lorem ipsum doler
Berätta för din virkeköpare om dina önskemål. Kanske vill du spara favoritsvampstället, bevara en stig eller ett träd som betyder något särskilt för dig. Rådgör med din köpare om vilken naturhänsyn du ska lämnar, om du behöver bygga en väg eller vilken årstid som är mest lämplig. Att bygga väg eller avverka på barmark kan ge mer pengar i plånboken.

 


Bilden ligger i texteditorn/brödtextfältet.

 

Rubrik för text lorem ipsum doler
Berätta för din virkeköpare om dina önskemål. Kanske vill du spara favoritsvampstället, bevara en stig eller ett träd som betyder något särskilt för dig. Rådgör med din köpare om vilken naturhänsyn du ska lämnar, om du behöver bygga en väg eller vilken årstid som är mest lämplig. Att bygga väg eller avverka på barmark kan ge mer pengar i plånboken. 

Vår erfarenhet och kunskap till ditt förfogande

När skogen är omkring 40 år och träden börjar stå tätt är det dags att gallra - och du kan få den första inkomsten från din skog. Klenare träd med sämre kvalitet gallras ut och de finare stammarna lämnas kvar. De som står kvar får mer ljus, näring och vatten och kan utveckla mer värdefullt virke till det är dags för slutavveringning.

 

En annan rubrik

En till rubrik

Märlingsberget. Klunsen mot Sidsjön.
Malin Olofsson distriktsansvarig

Cajsa Zinder, Produktionsledare

"När jag skickade min idé om hur vi kunde förenkla laddningen av papper trodde jag inte det skulle leda till en helt ny roll och nya spännande uppdrag för mig."

Sofia Tunmats. Porträttet i SCA Inside nr 6, 2013.

Anna Andersson, 42, Virkesköpare

"Mitt första uppdrag på SCA var på plantskolan i Bogrundet. Det var 35 år sedan. Jag har fått möjligheten att se, jobba med och förstå hela värdekedjan. Det gör mig till en oslagbar virkesköpare."

Byggarbeten vid vindkraftparken Stamåsen, SCA Vind, SCA Energy, SCA Forest Products.

Avancerat innehållsblock

Det här är ett avancerat innehållsblock med en bakgrundsbild. Blocket är i storlekshöjd medium.

Innehållsblock
Innehållsblock

Lennart Evrell
(1954)
Civilingenjör och ekonom
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.
Invald: 2017
B-aktier: 4 000

Andra uppdrag:
Vd och koncernchef i Boliden Group. Styrelseordförande i Gruvornas Arbetsgivare­förbund. Styrelseledamot i Epiroc, SveMin och Svenskt Näringsliv.

Annemarie Gardshol
(1967)
Civilingenjör
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.
Invald: 2015
B-aktier: 2 200

Andra uppdrag:
Vd i PostNord Strålfors Group AB. Styrelseledamot i Essity AB. Tidigare styrelseledamot i Etac AB, Bygghemma AB, Ortivus AB och Semcon AB och olika chefsbefattningar inom PostNord och Gambro AB samt management konsult på McKinsey & Company.

MSEK (förutom antal aktier) Antalet aktier Ökning av aktiekapital  Inbetalt belopp 
1993 Konvertering av förlagsbevis
och nyteckningar genom
optionsbevis 1
4 030 286 40,3 119,1
  Nyemission 1:10,
emissionskurs 80 SEK
17 633 412 176,3 1 410,7
1994 Konvertering av förlagsbevis 16 285 0,2  
1995 Konvertering av förlagsbevis 3 416 113 34,2  
1996   - - -
1997   - - -
1998   - - -
1999 Nyemission 1:6,
emissionskurs 140 SEK
32 899 989 329,0 4 579,0
2000 Konvertering av förlagsbevis 101 631 1,0 15,0
2001 Nyemission, riktad 1 800 000 18,0 18,0
2002 Nyteckning genom
optionsbevis IIB
513 0 0,1
2003 Konvertering av förlagsbevis
och nyteckning genom
optionsbevis IIB
2 825 475 28,3 722,9
2004 Konvertering av förlagsbevis 9 155 0,1 1,1
2007 Split 3:1 470 073 396 - -