Det här är en ingress på informationssidan.

Ägarförhållanden

Styrelsen föreslår en ökning av utdelningen med 4,3 procent till 6:00 (5:75) SEK per aktie för verksamhetsåret 2016. Utdelningstillväxten under den senaste femårsperioden uppgår där med till 7,4 procent. Utdelningen 2016 motsvarar en direktavkastning på 2,3 procent, bekräknat på SCAs aktiekurs vid utgången av året.

SCAs tio största aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Röster (%) Innehav (%)
AB industrivärden 35 000 000 31 800 000 29,7 9,5
Norges bank investment management 8 066 000 31 220 168 8,7 5,6
SHB resultatandelsstifelsen Oktogonen 3 150 000 0,00 2,4 0,4
Swedbank Robur Fonder 0,00 27 442 314 2,1 3,9
Skandia 2 038 110 908 021 1,7 0,4
Bil kör runt jorden

Avancerat utseende

Landningssida

SCA är norra Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark. Vi har en lång tradition av att vårda den norrländska skogen.

Läs mer

Skog på vintern, v

Avancerat utseende

Informationssida

Vår strategi baseras på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö är en förutsättning för tillväxt och lönsamhet.

Vårt hållbarhetsarbete

Pelletsmatris som används vitt tillverkning av pellets. SCA BioNorr i Härnösand, SCA Skog, SCA Forest Products.

Avancerat utseende

Innehållssida

Att äga skog ska vara lätt. Vi erbjuder en palett av skogliga tjänster för ett lönsamt och hållbart skogsbruk.

Läs mer

Ekologisk landskapsplanering

För att kunna bevara alla växter och djur som lever i skogen räcker det inte med att bara spara mindre områden i samband med avverkning. En del arter kräver att större områden sparas.

Läs mer
Vybild fr4ån SCA personalstiftelsens anläggning i New York.

Nyheter inom SCA

På gång

Nyheter inom SCA

Min nyhet

0

Hallå nyhet

0

Hejhej nyhet

0

Nyhetsrubrik

SCA går nu med i Fossilfritt Sverige och blir

därmed den 300:e organisationen som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Mer text...
0
På gång
Bil kör runt jorden

Vår skog

SCA är norra Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark. Vi har en lång tradition av att vårda den norrländska skogen.

Läs mer

Vår skog
Vår skog
Vår skog
Skog på vintern, v

Hållbarhet

Vår strategi baseras på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö är en förutsättning för tillväxt och lönsamhet.

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet
Hållbarhet
Hållbarhet
Pelletsmatris som används vitt tillverkning av pellets. SCA BioNorr i Härnösand, SCA Skog, SCA Forest Products.

Våra verksamheter

Att äga skog ska vara lätt. Vi erbjuder en palett av skogliga tjänster för ett lönsamt och hållbart skogsbruk.

Läs mer

Våra verksamheter
Våra verksamheter
Våra verksamheter

Enkelt innehållsblock

SCAs kärnvärden har sina rötter i företagets historia och runt dessa kärnvärden har koncernen byggts. De definierar ett sätt att arbeta och uppträda.

Läs mer

Ansvar

Vi har ansvar för naturen, varandra och kommande generationer. Vi, var och en, har också ansvar för att alla jobbar tryggt och säkert och får möjlighet att utvecklas. Känner vi ansvar, lär oss mer och har roligt, gör vi ett bättre jobb.

SCA tar ansvar