SCA och Essitys Personalstiftelser administrerar åtta stiftelser - tre personalstiftelser och fem pensionsstiftelser.

Våra stiftelser

  • SCA och Essitys Personalstiftelse
  • SCA och Essitys Sociala Fond
  • Tunadalsfonden - Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning
  • Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (nr 2)
  • Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget
  • Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAs Pensionsstiftelse för arbetare
  • Essity Aktiebolags (publ) Pensionsstiftelse för tjänstemän
  • Essity Aktiebolags (publ) Pensionsstiftelse för anställda