Tillsvidareanställda vid SCA och Essity som studerar eller läser en kurs, oavsett omfattning och som inte finansieras av arbetsgivaren, kan söka studiestipendium.

Tillsvidareanställda vid SCAs arbetsplatser inom Sundsvalls- och Timråområdet söker från Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning, ”Tunadalsfonden”, och övriga söker från SCA och Essitys Sociala Fond. Samma ansökningsblankett används för båda stiftelserna.

Villkor för stipendium

  • Ansökan lämnas in för innevarande termin, senast 31 mars
    eller 31 oktober.
  • Hel- eller deltidsstudier kräver att studierna ryms inom SCA respektive Essitys verksamhetsområden. Studierna ska avse yrkesutbildning, den sökande ska vara tjänstledig för hel- eller deltidsstudier, och inte erhålla annat studiestöd än studiemedel.
  • Fritidsstudier sker på ej betald arbetstid och omfattar även hel- eller deltidsstudier som inte ryms inom SCA respektive Essitys verksamhetsområden eller är yrkesutbildning.
  • Intensivkurser i språk avser utlandsförlagda intensivkurser. Kursen ska pågå under minst en vecka och ha ett fastställt kursprogram.

Stipendiets storlek

  • Heltidsstudier 15 000 kr/termin
  • Deltidsstudier 7 500 kr/termin
  • Fritidsstudier 2 000 kr/termin*
  • Intensivkurser i språk 7 500 kr/termin

* Kan den studerande påvisa högre kursavgift utgår studiestipendium med belopp motsvarande verklig kostnad, dock högst 3 000 kr/termin.

Skatteavdrag och redovisning till Skatteverket

Samtliga studiestipendier är skattepliktiga och Tunadalsfonden respektive SCA och Essitys Sociala Fond gör skatteavdrag med 30 % i samband med utbetalning, och redovisar till Skatteverket.