Den som avslutat sin anställning från SCA eller Essity kan söka stipendium till en resa.

SCA och Essitys Sociala Fond resestipendium efter avslutad anställning kan sökas av den som har

  • minst 15 års anställning inom SCA och/eller Essity och slutade sin anställning 1998 eller senare på grund av arbetsbrist, avgångspension eller av fri vilja utan att ta ny anställning utanför SCA eller Essity

eller

  • minst 10 års anställning inom SCA och/eller Essity och slutade sin anställning 1998 eller senare på grund av sjukersättning (tidigare sjukpension) eller ålderspension.

 

Villkor

  • Avskedsgåva från SCA eller Essity får inte vara värd mer än 5 000 kr.
  • Stipendiet söks efter avslutad anställning, det vill säga när du inte längre uppbär lön från SCA eller Essity. Ansökan behöver inte ske i anslutning till avslutande av anställning, det vill säga det finns ingen bortre tidsgräns för när du senast måste ansöka.
  • Stipendiet kan endast sökas och nyttjas vid ett tillfälle.
  • Ansökan måste vara inskickad och beviljad innan du bokar din resa.
  • Resan ska vara bokad inom ett år från det att ansökan beviljats.
  • Resestipendiet gäller endast resor, kan inte ersättas med kontanter och omfattar inte inköp av presentkort.
  • På grund av skatteregler kan stipendiet inte betalas ut direkt till dig och resan kan inte bokas via internet.
  • Resestipendiet är personligt och omfattar endast dig.

Stipendiets storlek

Stipendiets maxbelopp är 7 500 kr.