Från och med 2010-07-01 beviljar Sociala Fonden bidrag för ögonoperationer med 30 % av kostnaden eller maximalt 15 000 kr enligt offert från den som ska utföra ingreppet.

Bidraget kan sökas av SCA-och Essityanställda med kravet att Sociala Fonden har beviljat bidragsansökan innan ingreppet utförs. Undantaget är de SCA- och Essityanställda som genomgått ögonoperation mellan 2008 och 2010-07-01 utan bidrag från Sociala Fonden. De som under denna period finansierat operationen helt med egna medel kan ansöka om ett retroaktivt bidrag med 30 % av bruttokostnaden för operationen eller max 15 000 kr. De som under ovan nämnda period finansierat operationen genom att arbetsgivaren gjort ett bruttolöneavdrag motsvarande kostnaden för behandlingen kan söka ett retroaktivt bidrag med 15 % av bruttokostnaden för operationen eller max 7 500 kr.

I de fall ingreppet finansieras med bruttolöneavdrag utbetalas bidraget till den anställdes arbetsgivare mot uppvisande av faktura för genomförd operation. I de fall den anställde finansierar ingreppet utan bruttolöneavdrag utbetalas bidraget till den anställde mot uppvisande av faktura för genomförd operation. Bidrag för ögonoperationer kan från Sociala Fonden utges med maximalt 600 000 kr per år.

Ansökningar som inkommer efter att det ekonomiska taket har nåtts kan beviljas men utbetalas först nästa budgetår.