Via Personalstiftelserna finns det möjlighet för anställda att söka stipendier för studier och för pensionärer att söka stipendium för resa.

Vissa stipendier är möjliga att söka för alla SCA- och Essityanställda i Sverige medan andra bara kan sökas av SCA-anställda vid Sundsvallsindustrierna.

Studier för anställda

Läs mer här
Studiestipendier
Studiestipendier

Resa efter avslutad anställning

Läs mer här
Resestipendium
Resestipendium