Från och med 1 juni 2021 återinför vi de ordinarie avbokningsavgifterna vid avbokning av fritidsboenden.

Avbokningsreglerna gäller för alla bokningar som redan finns per den 1 juni 2021, samt alla bokningar som görs därefter.  

Villkor vid avbokning:

·         inom tre dagar efter gjord bokning: 0 kronor

·         mer än 60 dagar före inflyttningsdatum: 200 kronor

·         60-30 dagar före inflyttningsdatum: 500 kronor

·         mindre än 30 dagar före inflyttningsdatum: hela hyresavgiften

 

Vid avbokning tas den skattepliktiga förmånen bort. I de fall där avbokning orsakas av nära anhörigs dödsfall eller sjukdom/skada inom familjen och läkarintyg kan uppvisas inom en månad, utgår ingen avbokningsavgift. Avbokningsavgift utgår inte heller om svensk eller utländsk myndighet avråder eller förbjuder resa till det aktuella resmålet eller uppvisande av positivt covid-test.

Publicerad 2021-04-21