Nu släpps nyheten om att vi i och med höstens nummer av Din Fritid, som snart landar hemma i brevlådorna, lämnar modellen med halvårsfördelning av våra fritidsboenden.

Personalstiftelsens styrelse har fattat beslutet om att lämna den gamla modellen och det tillhörande poängbelastningssystemet för samtliga av våra fritidsboenden. Istället kommer fritidsboendena att läggas ut under Ledigt i bokningssystemet med cirka ett års framförhållning. Som gäst kan man då direkt se vad som finns ledigt och boka det fritidsboende man önskar, först-till-kvarn-principen gäller.

Konceptet har redan testats under det gångna året på några av våra resmål och gett positiva erfarenheter. Direktbokningen medför att man slipper den långa väntan på svar som fördelningen medfört samt att turbulensen kring av- och ombokningar, som tidigare kunna pågått i veckor efter fördelningstillfället, försvinner. Att fritidsboendena ligger ute med cirka ett års framförhållning kommer göra det lättare för er gäster att planera en vistelse och boka eventuella resor. Tillsammans med begränsningen att man som mest kan ha fem öppna bokningar så bidrar konceptet till att det kommer finnas något för alla att hyra.

För att yrkesverksamma även fortsatt ska ha viss fördel framför pensionärer kommer de anställda att kunna boka med cirka tolv månaders framförhållning medan pensionärer kommer kunna boka först när det är elva månader kvar till inflyttningsdatum.

Under första delen av novembermånad kommer samtliga av våra fritidsboenden successivt att läggas ut under Ledigt i bokningssystemet.    

Publicerad 2020-10-02