Vi vill passa på att göra ett förtydligande kring vem som har rätt att ta del av Personalstiftelsens förmåner. Verksamheten bygger på Personalstiftelsens stadgar som säger att man ska vara anställd eller tidigare anställd för att få nyttja stiftelsens förmåner.

Till anställda räknas tillsvidareanställda och återkommande säsongsanställda med minst sex månaders varaktighet. Man betraktas som anställd under hela det kalenderår under vilket anställningen upphör. Det innebär att den som förlorar sin anställning någon gång under 2021 kan nyttja Personalstiftelsens resurser under hela det kalenderåret. Den som förlorar sin anställning någon gång under 2021 tillåts också göra bokningar av fritidsboenden under 2021 trots att resan genomförs först under 2022.

Till tidigare anställda räknas anställda enligt ovan som avgått från anställning med avgångspension, sjukersättning eller allmän pension. Även de som förlorat sin tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist och har fyllt 58 år och därefter ej erhåller ny anställning räknas in i begreppet tidigare anställda.

Publicerad 2020-09-01