Äntligen kommer här ett glädjebesked kring vår verksamhet i dessa tider! Både Sociala Fondens styrelse och Tunadalsfondens styrelse har fattat beslut om att återuppta vissa delar av sin verksamhet.

De delar av verksamheten som återupptas kan genomföras utan att krocka med uppmaningen om social distansering eller de förbud som finns mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

 

Sociala Fonden återupptar:

•                          Specialistvårdsbidrag

•                          Resestipendium

•                          Studiestipendier

•                          Bidrag för Svenska Re

 

Tunadalsfonden återupptar:

•                          Studiestipendier för anställda

 

Gällande kretsverksamheten så kommer den att fortsätta vara stoppad tillsvidare. Detta då den dels är svår att genomföra utan att gå emot gällande uppmaningar och förbud samt dels då den har en större inverkan än ovan nämnda bidrag/stipendier på Sociala Fondens ekonomi.

Publicerad 2020-06-02