Spridningen av det nya coronaviruset drabbar och påverkar hela omvärlden. Sociala Fondens verksamhet är inte undantaget och därmed har styrelsen beslutat att den ska avbrytas.

Med anledning av den osäkerhet som råder på de finansiella marknaderna, som en följd av det nya coronaviruset och covid-19, har Sociala Fondens styrelse fattat beslut om att det tillsvidare inte kommer beviljas några ytterligare bidrag eller stipendier. Stoppet omfattar bidrag till kommande gemensamma kulturella arrangemang, studiebidrag, bidrag för specialistvård och rehabilitering, bidrag till pensionärsföreningar, bidrag till koncernarrangemang samt resestipendier. Stoppet gäller även för Tunadalsfondens alla bidrag och stipendier.

Vidare information gällande konsekvenserna för kretsverksamheten kommer att läggas ut på respektive företags intranät till veckan.

Att verksamheten tvingas pausas tillsvidare är ett väldigt tråkigt besked att ge er destinatärer, men ett nödvändigt beslut då ovissheten är stor just nu kring ekonomin.

Publicerad 2020-03-27