Från och med den 1 april 2018 gäller nya avbokningsavgifter för våra fritidsboenden. Den bakomliggande anledningen till ändringen är det tilltagande problemet att man bokar upp flera fritidsboenden som sedan bokas av strax innan den högre avbokningsavgiften träder in.

I och med denna förändring hoppas vi att problemet ska minska och att fler gäster därmed ges möjlighet att besöka våra anläggningar.

Om du behöver avboka ditt boende gäller följande avgifter:

- Avbokning inom tre dagar efter gjord bokning utgår ingen avgift

- Avbokning mer än 60 dagar före inflyttningsdagen debiteras 200 kronor

- Avbokning 60-30 dagar före inflyttningsdagen debiteras 500 kronor

- Avbokning mindre än 30 dagar före inflyttningsdagen debiteras hela hyresavgiften

Mer information finns i bokningssystemet under rubriken FAQ/3 Avboka eller i tidningen Din Fritid Sommar 2018.

Publicerad 2018-03-14