I och med bolagsdelningen av SCA uppstod frågetecken kring vilka destinatärer Personalstiftelsen och Sociala Fondens fortsatta verksamhet skulle ha. Ett förslag om en ny destinatärskrets omfattande både SCA- och Essityanställda i Sverige har varit under utredning hos Länsstyrelsen.

- Vi har nu glädjen att meddela att tillsynsmyndigheten godkänt våra förslag till nya stadgar, säger Patrik Jonsson, Personalstiftelsernas vd.

Representanter från arbetsgivarna, fackföreningarna och stiftelsernas styrelser var tidigt överens om ett förslag där SCA Sociala Fond och SCA Personalstiftelse fortsättningsvis skulle rikta sig till anställda i Sverige inom både SCA och Essity, samt till de som gått i pension från en sådan anställning. Men för att ändra stiftelsernas destinatärskretsar krävdes en stadgeändring och ett godkännande av tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsen Västernorrland har handlagt dessa ärenden och nu godkänt de nya stadgarna.

- Detta innebär att dessa två stiftelser kommer att vara gemensamma för SCA- och Essityanställda i Sverige och fortsätta sin verksamhet på samma sätt som innan bolagsdelningen. Hade inte förslaget gått igenom hade en möjlig konsekvens varit att vi fått sett över och minskat vårt utbud av fritidsboenden, säger Patrik Jonsson.

Personalstiftelsen kommer framåt att benämnas som "SCA och Essitys Personalstiftelse" och Sociala Fonden som "SCA och Essitys Sociala Fond". För den tredje personalstiftelsen, Tunadalsfonden, är destinatärskretsen oförändrad och riktar sig till SCA-anställda inom enheter i Sundsvallsområdet.

Gällande pensionsstiftelserna så kommer de befintliga stiftelserna för SCA att fortsätta som tidigare. För Essity är två nya pensionsstiftelser under uppbyggnad. Detta innebär att kansliet totalt kommer att administrera fem pensionsstiftelser.

Det gemensamma namnet för verksamheten kommer att vara "SCA och Essitys Personalstiftelser".

Publicerad 2017-12-22