I vår integritetsskyddsinformation går det att läsa om vilka personuppgifter, samt hur de används, som SCA och Essitys Personal- och Pensionsstiftelser samlar in i sin verksamhet.