Två gånger om året skickas tidningen Din Fritid ut till SCA- och Essityanställda i Sverige samt tidigare anställda som gått i pension. I tidningen finns information om de fritidsboenden vi erbjuder för säsongen samt annan information gällande stiftelsernas verksamhet.