GraphoCrystal är ett högljust obestruket papper med hög bulk och opacitet. GraphoCrystal fungerar utmärkt för högkvalitativa tryck. Det som skiljer GraphoCrystal från mängden är att papperet har en kombination av hög bulk med bibehållna tryckegenskaper samt utmärkt körbarhet.

Papperet har mycket bra opacitet och styvhet. I kombination med en bra bulk ger dessa egenskaper dig möjligheten att välja en lägre ytvikt, om så önskas.

Papperet passar bra i segmenten:

  • Bilagor
  • Direktreklam
  • Korsordsmagasin

Tekniska riktvärden

Ytvikt, g/m²
ISO 536
48 52 55 60
Ljushet, %
ISO 2470 D65
75 75 75 75
Opacitet, %
ISO 2471
91 92 93 94
Bulk, cm³/g
ISO 534
1.6 1.5 1.5 1.5
L*
ISO 5631 D65
88.9 88.9 88.9 88.9
a*
ISO 5631 D65
-1.5 -1.5 -1.5 -1.5
b*
ISO 5631 D65
1.1 1.1 1.1 1.1

Läs mer

Magazine tryckta på papper från Ortviken.

Papper och hållbarhet
Vårt tryckpapper baseras på färskfiber från de svenska skogarna och har ett lågt kolspår.

Läs mer
Magazines printed on paper from Publication Papers.

Att välja papper
Att välja rätt papper för din kommunikation är spännande och lustfyllt men också svårt ibland.

Läs mer
tryckpapper
tryckpapper