GraphoCrystal

GraphoCrystal är ett högljust obestruket papper med hög bulk och opacitet. GraphoCrystal fungerar utmärkt för högkvalitativa tryck. Det som skiljer GraphoCrystal från mängden är att papperet har en kombination av hög bulk med bibehållna tryckegenskaper samt utmärkt körbarhet.

Papperet har mycket bra opacitet och styvhet. I kombination med en bra bulk ger dessa egenskaper dig möjligheten att välja en lägre ytvikt, om så önskas.

GraphoBright

GraphoBright är ett ljust obestruket papper med en hög bulk och opacitet. Papperet passar bra för bilagor, korsordsmagasin och direktreklam.

Kombinationen av hög opacitet, hög styvhet, hög bulk och god tryckkvalitet gör att du kan gå ner i ytvikt utan att behöva kompromissa med slutresultatet.

GraphoMax

GraphoMax är ett obestruket papper med en hög bulk och hög opacitet. Papperet lämpar sig väl för bilagor, korsordsmagasin samt direktreklam.

GraphoMax är ditt förstahandsval när det gäller priskänsliga produkter i stora kvantiteter, där kvalitet, känsla och tryckresultat är viktigt, men där hög ljushet inte är den mest primära faktorn.