SCA Obbola tillverkar förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserad på färsk vedfiber. Produktionskapaciteten är 450 000 ton papper. SCA Obbola har 300 anställda och ingår i affärsområdet Paper.

Obbola paper mill, SCA Paper, SCA Forest Products.
Nya kokeriet på Obbola. SCA Forest Products.
m/s Obbola, SCA Transforest, SCA Forest Products.

SCA Obbola bildar tillsammans med SCA Munksund enheten SCA Containerboard, som är en fristående leverantör av färskfiberbaserade produkter som erbjuder innovativa och hållbara lösningar. SCA Containerboard har även flertalet säljkontor i Europa.

Planerade fabriksstopp 2018

17 januari
14 februari
21 mars
25 april
30 maj
11 juli
22 augusti
7 - 17 okt (veckostopp hela fabriken)
14 november
19 december

Produkter

SCAs sortiment av wellpappråvara består av 5 olika containerboard-produkter inom kategorierna presentationsliner och oblekt liner.

SCA tillverkar förpackningspapper, det vill säga ytskikten (liner) i wellpappförpackningen. SCA tillverkar högkvalitativ kraftliner, som baseras på färskfiber. Produkterna lämpar sig för krävande applikationer för exempelvis livsmedel, tungt gods och produkter med lång lagringstid.

Nyheter Obbola