Innovationsarbete

– en ständigt pågående process

I Sundsvall ligger vårt forsknings- och utvecklingscenter med ett femtiotal anställda. Här bedriver vi forskning med fokus på produkt- och processutveckling. Vi finansierar även forskning vid en rad externa forskningsinstitut. Ständig utveckling är något vi eftersträvar för att erbjuda våra kunder produkter av hög standard.

Våra tre pappersbruk i norra Sverige

Våra tre välinvesterade och effektiva pappersbruk ligger belägna vid norra Sveriges kustland, nära vårt skogsinnehav och råvara, den färska fibern som är basen i våra produkter. Närheten till skogen möjliggör effektivt nyttjande genom hela värdekedjan från ung skogsplanta via avverkningsbar skog till förädlade produkter. Pappersbruket i Munksund (Piteå) och Obbola (Umeå) tillverkar förpackningspapper medan pappersbruket i Sundsvall tillverkar tryckpapper för magasin, kataloger och annonsblad.

En hållbar produktion

Omtanke och respekt för människor och miljö är centralt i SCAs sätt att arbeta. Inom Papper uppfyller vi alla miljökrav som finns för vår bransch, vilket ger oss en hållbar produktion.

Korta fakta om vårt miljöarbete: 

  • Våra produkter baseras på förnyelse- och återvinningsbar råvara
  • Vi använder en biologisk reningsanläggning för avloppsvatten (BAT)
  • Vi driver våra fabriker med stor andel biobränsle istället för olja
  • Vi uppfyller kriterierna för nordiska svanen (Publication Paper)
  • Vi är certifierade för EU Ecolabel (Publication Paper)

Våra certifieringar:

  • FSC® - Spårbarhetscertifiering enligt Forest Stewardship Council®
  • PEFC™ - Spårbarhetscertifiering
  • ISO 14001- Miljöledningssystem
  • 50001- Energiledningssystem

Kort fakta  
Huvudmarknader:  Norden, Tyskland, England och Frankrike
Medarbetare: 1250 st
Kunder:  Wellpapproducenter och förpackningstillverkare
samt tryckerier, förlag och varumärkesägare.