SCA Optimisation

För att hjälpa dig att dra full nytta av din wellpappmaskin och optimera valet av liner har vi tagit fram Corrugated Performance Programme. Under en 2–3 dagar lång genomgång analyserar vi hela korrugeringsprocessen. Vi rekommenderar förbättringar i fråga om körbarhet, effektivitet, kvalitet och övergripande prestanda för din wellpappmaskin. Observera att många av de förbättringar vi föreslår införs och tas i bruk redan under genomgången. Resultaten och rekommendationerna från hela genomgången presenteras i en detaljerad rapport som innehåller rekommendationer om operatörsstyrning, utrustning, wellpappmaskinens prestanda, avfallsminskning m m.

Kontakta oss

SCA Innovation

Våra viktigaste tillgångar inom forskning och utveckling är våra medarbetare och deras höga kompetens. Vi lägger stor vikt vid att hitta metoder för att öka innovationstakten och har flera forskningslaboratorier där vi utvecklar prototyper och analyserar hur de uppfattas. Tillsammans med vårt showroom för innovationer och vår toppmoderna utrustning skapar det en miljö som främjar innovation i allra högsta grad. Som kund kan du också delta i processen genom ett nära samarbete.

Kontakta oss

SCA Training

Öka din kunskap om verksamheten och arbetsprocessen och få större förståelse för pappersprodukter. SCA Training Programme är ett heldags serviceprogram som omfattar varje steg i produktionsprocessen: trä till papper, papper till wellpapp, wellpapp till lådor. Det ger även värdefulla kunskaper om förpackningspapper, fluting, wellpapp och wellpapplådor. Och sist men inte minst produktsäkerhet.

Kontakta oss

SCA Supply

Upplev fördelarna med vårt skräddarsydda logistikkoncept som omfattar alla delar av leverantörskedjan. Tillsammans arbetar vi för att kartlägga och sänka kostnadsdrivarna i er värdekedja. Du får möjlighet att ta full kontroll över lagret, effektivisera leveranserna, minska administrationen och öka leveranstryggheten. SCA Supply Programme ger dig en komplett överblick över hela processen, från order till slutleverans.

Kontakta oss