Tyngd av papper

Lightweight through heavyweight

440 gsm

Enda europeiska producenten

SCA Kraftliner Heavy Duty
SCA Kraftliner Heavy Duty

Detta är ett område där vår forskning och utveckling mycket framgångsrikt har lyckats minska kostnader och avfall genom att använda liners med hög ytvikt. Ett exempel är inom användningsområden där det normalt krävs en dubbelwell. Vid användning av en högpresterande liner som SCA Kraftliner Heavy Duty räcker det med enkelwell. Vi kallar det "Lightweighting by heavyweighting". Fördelarna för marknaden är uppenbara.

SCA Kraftliner Heavy Duty är tillverkad av ett basskikt av övervägande färsk träfiber och ett ytskikt av den finaste, oblekta färskfibern som ger en utmärkt styrka, lång livslängd och maximalt skydd.

Det är perfekt till mycket tunga föremål såsom bildelar och passar också till andra industriella användningsområden där varors värde behöver skyddas. Viktiga segment är fordon, elektronik och möbelindustrin.