Detta är hela utbudet av våra unika Kraftliner från SCA Containerboard. Alla produkter är baserade på vår högkvalitativa SCA Kraftliner, tillverkad av ett basskikt av färsk träfiber och ett ytskikt av den finaste, oblekta, färskfibern.

Alla produkter förädlade från Kraftliner – White Top, Wet Strength och Heavy Duty – är resultatet av vår egen forskning och utveckling. Genom att addera tillförlitliga tekniska egenskaper till vår huvudprodukt uppnår vi enastående prestanda för en rad specifika ändamål.

De överlägsna egenskaperna hos SCA Kraftliner gör den till en beprövad produkt för de flesta användningsområden: sällanköpsvaror, elektronik, farligt gods, industriprodukter, frukt
och grönt, frysvaror m m.

Våra produkter kan levereras med FSC®- och PEFC™-certifikat.

 

SCA Containerboards rulletiketter

Här finner du en detaljbeskrivning av våra rulletiketter.

Varje Kraftlinerrulle levereras med en rulletikett med all nödvändig information om produkten inklusive rulldimension och producerande bruk. Med hjälp av avancerad mjukvara i logistikkedjan, kan både transportör och mottagande kund spåra individuella rullar under deras resa från pappersmaskin till wellpappmaskin.