På en marknad där många står stilla fortsätter vi att satsa på framsteg, utveckling och investeringar.

Som en del av detta arbete har vi byggt upp ett nära samarbete med ledande universitet och utbildningsinstitutioner i Sverige. Det är det som möjliggör vår innovationsbaserade företagskultur och framgångsrika FoU.

Papperspaviljong tillverkad av SCA Kraftliner Heavy Duty

Vi vet att verkligt värde bara skapas när innovativa produkter är till verklig nytta för kunden. Därför sker produktutveckling tillsammans med vårt R&D Centre i nära samarbete med kunden.

Alla investeringar, från nya material och produktfunktioner till vårt logistikkoncept och hållbarhetsarbete, präglas av dialog med våra kunder. Vi strävar alltid efter att öka innovationshastigheten från idé till produkt i syfte att ge kunden en konkurrenskraftig position.

Våra viktigaste tillgångar inom FoU är våra medarbetare och deras höga kompetens. Vi lägger stor vikt vid att hitta metoder för att öka innovationstakten och har flera forskningslaboratorier där vi utvecklar prototyper och analyserar hur de uppfattas. Tillsammans med vårt showroom för innovationer och vår toppmoderna utrustning skapar det en miljö som främjar innovation i allra högsta grad. Som kund kan du också delta i processen genom ett nära samarbete.