Framtida generationer är vår främsta tillgång

Vi har reducerat vårt kolspår med 30 % sedan 2006. Det motsvarar
23 113 varv runt jorden med en medelstor europeisk bil.

Vi kämpar mot klimatförändringar och strävar ständigt efter att minimera vår miljöpåverkan. Under perioden 2006–2016 minskade produkternas klimatpåverkan (carbon footprint) med 30 procent genom ett långsiktigt investeringsprogram för att utveckla kraftlinerbruken samt ett kontinuerligt, högt prioriterat arbete med att byta ut fossila bränslen mot biobränslen. Våra bruk har certifierade ledningssystem för arbetsmiljö, yttre miljö, energi och kvalitet som säkerställer hög prestanda inom dessa områden.

När din framgång är beroende av växande resurser, bokstavligt talat, är hållbarhet inte en fråga om företagets image. Det betyder allt. Vår färska träfiber kommer från våra hållbart skötta skogar i norra Sverige. Dessa skogars hållbarhetsprofil och det korta avståndet mellan skog och pappersbruk gör våra premiumprodukter till ett mer miljövänligt val än de flesta återvunna produkter. Vår unika Kraftliner tillverkas på toppmoderna pappersbruk, som vi kontinuerligt förbättrar och utvecklar för att säkerställa att vi använder senaste tillgängliga teknik.

Två barn i skog

Vår stora fördel är ett litet mirakel

Den är inte bara ovanligt stark. Den är flexibel och hållbar också. Den värdefullaste råvaran i hela vår produktionskedja är den färska träfiber som vi använder. Trots att den bara är några få millimeter lång och en bråkdels millimeter bred spelar den huvudrollen i allt vi gör – och är orsaken till varför vi gör det.

SCAs containerboardprodukter tillverkas av förnybar råvara. Det nordiska klimatet är särskilt gynnsamt för långsamväxande skogar. Vår ovanligt starka färska träfiber ger inte bara lång livslängd och högkvalitativa tryckresultat. Den leder också till en mer hållbar produktcykel av högre kvalitet, eftersom den färska fibern kan återanvändas många gånger, och ger därmed råvara till nya produkter.

Och för varje träd vi använder planterar vi tre nya, vilket säkrar en hållbar skog som har haft en stabil nettotillväxt de senaste trettio åren.

WWF's Enviromental Paper Company Index

SCA Containerboard har förbättrat sitt totala resultat från
75,3% 2013 till 77,3% 2017.

Våra certifikat och miljömärkningar

Läs mer