ISO 14001 är en internationell miljöledningsstandard. SCA Skog har varit certifierad sedan 1998.

ISO 14001 är en internationell miljöledningsstandard som fastställdes 1996 och som tagits fram av ISO, International Organisation for Standardisation.

Miljöledningsstandarden ska underlätta och effektivisera organisationers och företags miljöarbete. Den ska vara ett hjälpmedel för att se till att miljöarbetet genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt och säkerställa att miljöarbetet genom ständiga förbättringar leder till att företagets totala miljöbelastning minskar.

Miljöpolicyn som grund

Till grund för miljöledningssystemet ligger SCA Skogs miljöpolicy.

Läs SCA Skogs miljöpolicy

Miljöledningssystemet är ett verktyg som ska hjälpa oss att nå våra miljömål. En viktig del i systemet är att hela tiden sträva efter att förbättra miljöarbetet. Inom ramen för miljöledningssystemet har mål ställts upp för naturvården i skogsbruket men också för till exempel transporter, återväxt efter avverkning och användning av bekämpningsmedel vid våra plantskolor.

En viktig inriktning är att vi ska producera och leverera våra produkter med teknik, metoder och insatsvaror som begränsar den negativa miljöpåverkan.