SCAs skogsbruk certifierades 1999 enligt FSC®, Forest Stewardship Council®. Sedan november 2011 är SCAs skogsbruk även certifierat enligt PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.

Certifieringen innebär att vi åtar oss att följa riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk som ställts upp av FSC och PEFC. Standarderna omfattar både sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter på skogsbruk.

Genom att vi sköter våra skogar enligt FSC och PEFC kan vi sälja certifierat virke, vilket sedan kan användas för tillverkning av FSC- och/eller PEFC-certifierade produkter.


Vårt skogsbruk är också certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 sedan 1998. Det hjälper oss att på ett systematiskt sätt jobba med miljöfrågor och successivt arbeta för att minska negativa effekter på omgivningen.