JackPot®

Våra JackPot-plantor ger träd som står stadigt i framtiden, tack vare det starka rotsystemet. Varje plantlåda innehåller 67 krukor med luftspalter.

JackPot passar marker som är riktigt bördiga, har stor konkurrens av vegetation eller saknar markberedning.

PowerPot®

PowerPot-plantorna är något mindre plantor som ger en effektivare och mer kostnadseffektiv plantering. Varje plantlåda innehåller 128 krukor vilket innebär billigare transport och att plantören kan bära med sig fler plantor ut på hygget.

 PowerPot passar på alla typer av marker som är markberedda.

Framgångsrika rötter

Tack vare ett idogt arbete, där vi lagt ner tusentals timmar, blev vi först i Sverige med att utveckla plantor vars rötter påminner mycket om de rötter som skapas när naturen själv får bestämma. I dag använder vi en kombination av olika metoder, så som styrlister, luftspalter och kopparmålning, för att

Med vår patenterade metod att måla övre delen av varje kruka invändigt med en kopparhaltig färg styr vi plantornas rötter så att de ska utvecklas optimalt. Det hindrar rötterna att bli deformerade och efter plantering kan de växa rakt ut. Genom att måla varje krukas insida med en kopparhaltig färg slutar plantans rötter att växa när de kommer i kontakt med krukväggen. Eftersom rötterna då inte tvingas böja sig för krukväggen blir de inte deformerade. När plantorna sedan tas ut ur krukan för att planteras i marken börjar rötterna åter att växa och då växer de rakt ut – likt rötterna på självföryngrade plantor. På så vis får vi raka träd med bra stabilitet och hög tillväxt.

Kopparfärgen som används för målning av våra krukor är godkänd och registrerad av KemI, Kemikalieinspektionen. Färgen har ingen negativ inverkan på miljön. Normal svensk skogsmark innehåller cirka ett ton koppar per hektar i den översta metern. Via plantorna tillförs marken endast ett fåtal gram koppar per hektar.

Spruce seedlings. Granplantor.

Köpa plantor från SCA

Vi erbjuder två olika planttyper. Oavsett vilken du väljer så får du plantor som ger stabila träd och skogar med god tillväxt. Om du vill kan du också få hjälp av oss med planteringsarbetet.

Läs mer