Vi erbjuder prisvärda plantor som är behandlade med Hylosafe®, vårt nya  långtidsverkande miljövänliga skydd mot snytbaggar. Tack vare det effektiva skyddet får plantorna vara i fred för snytbaggarna.

Så här fungerar Hylosafe

Hylosafe består av en blandning av sand och bindemedel, det vill säga ämnen som inte skadar miljön. Vi behandlar plantans nedre del med Hylosafe innan leverans och ser till att minst 80 procent av stammens omkrets täcks av blandningen. Därmed får plantan ett bra skydd. Snytbaggarna tycker att det är obehagligt att få Hylosafe i munnen när de gnager, och låter därför plantorna vara i fred.

Hylosafe är långtidsverkande, och har en skyddseffekt som sitter i upp till två säsonger. Det ökar skogsägarens chans att få en bra föryngring, med plantor som överlever och kan växa upp till ny skog.

Noggranna tester

Arbetet med att ta fram Hylosafe har pågått i några år och skyddet är noggrant testat av både NorrPlant och av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Testerna visar att Hylosafe är ett av marknadens bästa skydd och påverkar plantans tillväxt minimalt.

SCA har valt att från och med 2017 endast använda Hylosafebehandlade plantor på sina egna marker där risken för snytbaggeangrepp är stor.

Snytbaggen - en farlig skadegörare

Snytbaggen är en skadeinsekt som orsakar stora problem för nyplanterade plantor. Snytbaggen äter barken på plantorna, vilket gör att plantorna får svårt att överleva. I många fall ringbarkar snytbaggen stammen, och utan den skyddande barken dör plantan. Snytbaggeangreppen kostar skogsbruket flera hundra miljoner kronor varje år.

I mellersta och södra Sverige finns det risk för snytbaggeangrepp på alla planteringar. I norra Sverige är det däremot störst risk för angrepp på planteringar längs med kusten och tio mil in i landet.

Läs mer