Följ fröets väg från kotte till planta - hela vägen från plantskolan till planteringen ute i skogen.

Fröplantage & kottplockning

Frön från plantage ger skogar med bättre egenskaper och högre tillväxt. Vi har fröplantager för gran, tall och contorta. SCA har både egna och delägda fröplantager. De egna omfattar 5 tallplantager på 40 hektar och 7 plantager för Pinus contorta på 40 hektar. De deläga plantagerna omfattar både tall och granplantager på 50 hektar.

Plantagerna är uppbyggda av noggrant utvalda träd, så kallade plusträd. Dessa träd härstammar från hela Norrland och har en dokumenterat hög kvalitet. Hittills har vi tagit frön från det vi kallar för "andra generationens fröplantager" och de ger skogar som växer 10–15 procent bättre än dagens skogar.

Sedan 2013 kan vi erbjuda en del plantor som härstammar från den tredje generationens fröplantager. Fröna kommer från plantagen Sundsvall Elit och dessa plantor ger hela 25 procents högre tillväxt! Och om ca 15 år kommer vi att ha material som ger skogar med 35 procents bättre tillväxt.

I såddhallen

Vi sår mer än en miljon frön om dagen vid våra plantskolor. I våra såddhallar ser en högautomatiserad såddprocess till att fröna placeras ett och ett i mitten av varje kruka, som fyllts med torv. Varje enskilt frö kontrolleras med hjälp av fotoceller, så att det verkligen är ett frö per kruka.

JackPot-plantorna växer våra plantlådor som består av 67 krukor, medan PowerPot-plantorna växer i lådor som rymmer 128 krukor. Plantlådorna är placerade i en odlingsram hela vägen från sådd till leverans på hygget.

Roten till det goda

Det hänger på rötterna hur plantan klarar sig när den sätts i marken. Vi har lagt ner vår själ i att utveckla plantor med rötter som påminner om dem som skapas när naturen själv får bestämma. Tack vare vårt unika system att måla krukans insida med kopparfärg har vi revolutionerat plantproduktionen. Metoden innebär att vi undviker rotsnurr och istället får en optimal rotutveckling på plantan. Det ger plantor som blir till raka, stabila träd med ett högklassigt rotsystem och god tillväxt.

I växthuset

I skogens barnkammare – våra växthus – får fröna den bästa starten och en trygg uppväxt. Här börjar fröna gro och plantorna tar form.

Den första tiden får de nysådda fröna tillbringa i våra växthus. Växthusen styrs från en datacentral som noggrant reglerar bevattning, temperatur, gödsling och belysning. Här får plantorna en bra start och möjlighet att växa till sig så att de är väl rustade för sin kommande växtplats i skogen.

Kvalitetskontroll

Kvalitet är ett honnörsord för oss. Vi följer noga plantornas utveckling.

Vi analyserar regelbundet plantornas kvalitet och kontrollerar näringssammansättningen och förhållandet mellan rot och gröndel. Vi har dessutom ett unikt system där vi kan ses statusen för alla våra plantor, en slags plant-barnavårdscentral. I systemet kan vi ta fram information om plantorna och jämföra med tidigare års odlingar, så att vi vet att plantorna växer som de ska. Tack vare detta system kan vi lättare se vilka plantor som är mest lämpade för leverans och ta beslut om från vilka friland vi ska leverera.

Plantköpare som så önskar kan vid leverans få ett dokument som visar plantornas näringsstatus.

På frilanden

Efter några veckor i växthus flyttas våra plantor ut till ett av våra många friland där de får fortsätta växa på sig i utomhusmiljö.

Under vintern vilar plantorna under ett skyddande täcke av snö. Genom att täcka plantorna med konstsnö skyddas nämligen rötterna mot frysskador och plantorna klarar kylan utan problem.

Vi använder oss av snökanoner för att kunna skapa ett skyddande täcke av 30 centimeter snö. En normal säsong producerar vi cirka 35 000 kubikmeter snö.

Dags för leverans

För oss gäller bara just in time! Vi levererar rätt planta till rätt plats i rätt tid!

När snön släpper sitt grepp börjar en intensiv period vid våra plantskolor. Det är nu vi levererar ca 100 miljoner plantor till vår kundkrets som består av ett tusental kunder, stora som små.

Under högsäsong levererar vi runt 1,5 miljoner plantor om dagen. Vi har lastbilar som rymmer cirka 270 000 JackPot-plantor eller cirka 500 000 PowerPotplantor. Plantkassetterna är placerade i odlingsramar och levereras så nära planteringstillfället som möjligt.

Plantorna kräver stor varsamhet och det är viktigt att de levereras i rätt tid och till rätt plats. Vi levererar plantorna så nära hygget som möjligt och vattnar dem ända fram till leverans. Allt för att ge plantan de bästa förutsättningarna att klara sig. Vatten är livsviktigt för plantorna. En välvattnad planta ger din framtida skog en bra start på hygget.

Plantering

Våra plantor kan planteras under hela barmarksäsongen. I våra egna skogar planterar vi från maj till oktober. Våra uppföljningar visar att det går lika bra att plantera på hösten som på försommaren.

Plantering är den mest framgångsrika metoden för att skapa ny skog. Den är också resurssnål, vid plantering går det åt runt 2 000- 2 500 plantor per hektar. Vid frösådd ute i skogen används mellan 50 000 och 100 000 frön per hektar.

När du köper plantor från SCA kan vi erbjuda dig hjälp med markberedning och plantering. Vi planterar årligen tiotals miljoner plantor på våra egna marker så vi har stor kunskap om vad som krävs för att lyckas med planteringen.