Vi har den mest omfattande plantkvalitetsuppföljningen i landet. Under plantans uppväxt följer vi den noga och analyserar regelbundet plantans vitalitet, balansen mellan rot- och gröndel samt näringssammansättningen.

SCA har också ett unikt system som gör att vi kan följa samma planta genom ungdomsåren. Detta ger mycket värdefull information för både plantodlingen och skogsvården. För att kunna skapa ännu bättre möjligheter för våra framtida plantor har vi också ett försöksväxthus dä vi prövar till exempel olika insektsskydd, plantsystem och gödsel – allt för att förbättra möjligheterna för våra plantor.

BVC för plantor

Alla prover vi tar dokumenterar vi i ett unikt system som gör att vi kan se statusen för alla plantor i växthusen och på våra friland. Man kan säga att det är ett slags plantbarnavårdscentral.

Tack vare vårt plant-BVC kan vi också jämföra med tidigare års odlingar, så att vi vet att plantorna växer lika bra som de brukar. Vi kan också se vilka plantor som är redo för leverans ut till hyggena i skogen.

Vägen framåt har inget slut

Vi på NorrPlant arbetar kontinuerligt med att utveckla nya plantor. Vi är också engagerade i arbetet med att anlägga nya fröplantager för att få fram frön med bättre egenskaper och som kommer att ge träd som växer ännu bättre än dagens skogar. Som vi ser det tar utvecklingen aldrig slut.

Det finns hela tiden mer att göra – och det gör vi.