Vår plantverksamhet NorrPlant består av Bogrundets och Wifstamons plantskolor.

Bogrundet

Bogrundets plantskola har kapacitet att odla ca 85 miljoner plantor per år av tall, gran och contortatall.

Vid Bogrundet finns:

14 värmeväxthus på vardera 100 x 25 meter
110 friland, totalt 15 hektar
Laboratorium, såddhall och kyllager

Wifstamon

Wifstamons plantskola har kapacitet att odla ca 15 miljoner plantor/år av tall, gran och contortatall.

Vid Wifstamon finns:

2 värmeväxthus på vardera 100 x 25 meter, 2 på 100 x12 m
25 friland, totalt 4 hektar
Såddhall, kyllager