Bogrundets plantskolor med sin satellit Wifstamon är världens största skogsplantskola med en kapacitet att producera över 100 miljoner plantor per år – plantor som räcker till drygt 50 000 hektar eller en yta lika stor som 100 000 fotbollsplaner.

Vi producerar plantor av gran, tall och contortatall. Den senare är en kanadensisk tallart som växer 40 procent snabbare än de svenska barrträdslagen och som ger ett värdefullt tillskott av förnybar råvara. Beroende på trädslag och på var träden växer, så tar det mellan 60 och 120 år från en skogsgeneration till nästa.

Alla är välkomna att köpa plantor – både enskilda skogsägare och stora bolag. Av de plantor vi producerar används knappt hälften i våra egna skogar, resten säljs till andra skogsägare i norra Sverige.

Mamma och barn med plantor från NorrPlantMotehr and child with seedlings from NorrPlant

Köpa plantor - kontakter

Är du intresserad av att köpa plantor från SCA? Här hittar du alla kontakter.

Till kontakterna