Ansvarsfullt skogsbruk

Vi sköter våra skogar långsiktigt med ambitionen att både producera mer högkvalitativ förnybar råvara och att bevara och utveckla skogens övriga värden. Målet med vårt skogsbruk är att ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i våra skogar i framtiden som vi har idag.

De träd vi avverkar tas till vara till 100 procent, som råvara till trävaror, massa och papper och till energi. Varje träd vi skördar, ersätter vi med minst tre nya, genom plantering, sådd eller naturlig föryngring.

Tillväxten i våra skogar är betydligt högre än avverkningen. Under de senaste femtio åren har volymen levande, växande träd ökat med 50 procent medan den långsiktigt uthålliga avverkningen har mer än fördubblats.

Växande träd binder koldioxid. Genom fotosyntes använder de luftens koldioxid för att bygga vedfiber. Genom att tillväxten är högre än avverkningen i våra skogar binder vi mer och mer koldioxid och motverkar därmed klimatförändringar. Varje år binder vi på detta sätt fyra miljoner ton koldioxid – netto. Det är åtta gånger mer än de samlade utsläppen av koldioxid från fossila källor för hela vår verksamhet, från produktionen av plantor till leverans av produkter till våra kunder.