Värdekedjan i Sundsvallsområdet

Våra skogar brukas ansvarsfullt så att de i framtiden ska rymma minst lika mycket virke, naturvärden och upplevelser som idag.

Avverkar vi en tall går de grova stockarna till Bollsta sågverk, Sveriges största sågverk, där de blir till trävaror av hög kvalitet. Barken används för energiproduktion, flisen blir massaråvara och sågspånet förädlas till pellets.

De mindre stockarna från tallen levereras till Östrands massafabrik i Timrå, där de tillsammans med sågverksflis blir råvara i produktionen av sulfatmassa.

Vid vår pelletsfabrik i Härnösand används sågspån för produktion av pellets för små hemmapannor eller stora pannor, till exempel kemikalieåtervinningen på Östrands massafabrik. Samma lastbilar som levererar sågspån till Härnösand, levererar pellets till Östrands massafabrik.

De grova stockarna från en gran levereras till Tunadals sågverk, där delar av produktionen är hyvlade och målade trävaror för byggvaruhandeln i Skandinavien. Barken används för energiproduktion i det närbelägna Ortvikens pappersbruk. Flisen används av Östrands massafabrik och sågspånet blir pellets.

De mindre stockarna från granen levereras till Ortvikens pappersbruk där de används för tillverkning av mekanisk massa, som tillsammans med sulfatmassa från Östrand blir högkvalitativa tryckpapper för tidskrifter, kataloger och reklamtryck.

Fjärrvärme Sundsvall-Timrå

Förutom skogsindustriprodukter levererar Ortviken och Östrand värme till de omkringliggande samhällena. Såväl Sundsvalls som Timrås fjärrvärmenät försörjs med energi från SCA.

Vindkraft

Vår skog rymmer många goda vindlägen. 320 vindkraftverk producerar 2.5 TWh grön el per år på SCA-mark och där finns potential för mycket mer.

Forskning

Vårt forsknings- och utvecklingscentrum ligger på universitetsområdet i Sundsvall för samarbete i utvecklingen av nya produkter och affärer.

Tunadalshamnen

Våra skogar och fabriker ligger i norra Sverige, men våra kunder finns världen över. Effektiva transportlösningar är nödvändiga för vår verksamhet och från Tunadal når vi hela världen.