SCA Personalstiftelserna
Kansli
Patrik Jonsson
Verkställande direktör
Therése Lundgren
Ekonomi, stipendier- och bidragsansvarig
Linnéa Sjödin
Assistent & evenemangsansvarig