SCA Personalstiftelserna administrerar sex stycken stiftelser - tre personalstiftelser och tre pensionsstiftelser.

Våra stiftelser heter:

  • SCAs Personalstiftelse
  • SCAs Sociala Fond
  • Tunadalsfonden - Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning
  • Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (nr 2)
  • Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget
  • Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAs Pensionsstiftelse för arbetare

 

SCAs Personalstiftelse

SCAs Personalstiftelses verksamhet består i huvudsak av att upplåta fritidsboenden till SCA-anställda och SCA-pensionärer i Sverige.

I dag äger SCAs Personalstiftelse hundratalet fritidsboenden, varav tolv i utlandet. Totalt kan stiftelsen erbjuda cirka 150 stugor/lägenheter att välja bland.

Stiftelsens fullständiga namn är Svenska Cellulosa Aktiebolagets Personalstiftelse och bildades den 12 februari 1957 genom beslut i SCAs bolagsstyrelse. Stiftelsens ändamål skulle vara att verka för sociala och trivselbefrämjande åtgärder till förmån för anställda hos bolaget och dess dotterbolag. Mer om stiftelsens historia går att läsa under rubriken "Personalstiftelsens historia" längst ner på sidan.

SCAs Sociala Fond

SCAs Sociala Fonds verksamhet består av att främja, som stadgarna säger, "sociala ändamål till fromma för i Sverige anställda och i Sverige tidigare anställda vid bolaget..." Dessa sociala ändamål är exempelvis anskaffande av fritidsboenden, gemensamma kulturella arrangemang, bidrag till specialistvård och utdelning av studiestipendier.

Fyra geografiska områden
SCAs Sociala Fond är indelad i fyra geografiska områden: Norrbottenkretsen, Västerbottenkretsen, Mittkretsen och Sydkretsen. Kretsarna erhåller årligen bidrag från Sociala Fonden och medlen används uteslutande för kollektiva aktiviteter/arrangemang. Varje krets får en egen budget utifrån antalet anställda och de planerar själva aktiviteter för sina anställda utifrån gällande stadgar. Bidrag kan även lämnas till aktiviteter som ordnas direkt av de anställda på en arbetsplats.

Kretsens organisation
Kretsens styrelse ska bestå av nio eller elva ledamöter. Ordförande och dennes ersättare utses av länsstyrelsen i det län där kretsstyrelsen har sitt säte. Vad gäller övriga ledamöter och deras ersättare skall ena hälften utses av SCAs koncernchef och andra hälften av de olika fackliga organisationerna inom kretsens verksamhetsområde.

Norrbottenkretsen

Anställda vid SCA-enheter inom Norrbottens län samt anställda i SCA Skog i Skellefteå kommun tillhör Norrbottenkretsen.

Då de externa bidragen har minskat i omfattning under de senaste åren så prioriterar kretsen bidrag till aktiviteter av kollektiv karaktär.

För mer information om kretsen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta Lars Sundbom, lars.sundbom@sca.com

Västerbottenkretsen

Anställda vid SCA-enheter inom Västerbottens län tillhör Västerbottenkretsen.

Västerbottenkretsens verksamhetsområde omfattar SCAs arbetsplatser i Obbola, Holmsund, Rundvik, Vilhelmina och SCA Energys anställda samt SCA Skogs anställda med stationering i länet.

För mer information om kretsen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta Anna Andersson, anna.andersson@sca.com

Mittkretsen

Anställda vid SCA-enheter inom Jämtlands- och Västernorrlands län tillhör Mittkretsen.

För mer information om kretsen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta Linnéa Sjödin, linnea.sjodin@sca.com

Sydkretsen

Anställda vid svenska SCA-enheter som ligger söder om Västernorrlands och Jämtlands län tillhör Sydkretsen.

För mer information om kretsen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta Pia Nilsson Ekdahl, pia.nilsson-ekdahl@essity.com

Tunadalsfonden

Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning, eller Tunadalsfonden som den kallas, bildades av Skönviks Aktiebolag 1949 i samband med Tunadals sågverks 100-års jubileum.

Fonden har som ändamål att dela ut medel för yrkesutbildning och studieresor både i Sverige och utomlands till anställda inom SCAs enheter i Sundsvallsområdet.

Stiftelsen arrangerar även föreläsningar ca två gånger/år.

Pensionsstiftelserna

Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (nr 2)Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget samt
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAs Pensionsstiftelse för arbetare är de tre pensionsstiftelserna. Dessa stiftelser tryggar tjänstepension och avgångspensioner för de SCA-anställda.