Det är just nu stora översvämningar och stormvindar på platsen. Vi saknar ännu uppgift om skicken på våra hus och området de ligger i.