Våra tre personalstiftelser finns till för att främja en social verksamhet riktad till de SCA-anställda i Sverige. Verksamheten består till stor del av upplåtande av fritidsboenden i Sverige samt utomlands, gemensamma kulturella arrangemang, utdelning av stipendier samt bidrag till specialistvård.

Våra tre pensionsstiftelser finns till för att trygga SCA-anställdas tjänste- och avgångspension.

Läs mer om våra stiftelsers verksamheter under rubriken
"Om Personalstiftelserna".