Galtströms bruks historia börjar år 1672 med att Magnus Blix, landssekreterare vid länsstyrelsen i Härnösand, inlämnade en ansökan till Bergskollegium om att få anlägga ett järnbruk bestående av masugn och hammare vid Armsjöåns utlopp i Bottenhavet.

Året därpå beviljades ansökan och bruket fick sex års skattebefrielse som senare utökades med ytterligare sex. Från 1686 får vi uppgifter om att bruket bestod av två hammare belägna i närheten av masugnen och att man producerat 1200 skeppspund (163 000 kg) stångjärn, som utskeppats till Stockholm. Några ytterligare uppgifter om vilka byggnader som fanns och hur den äldsta bruksmiljön tedde sig finns inte.
1721 härjade och brände ryska trupper längs norrlandskusten. Stora delar av bruket gick till spillo. När ryssarna drog sig tillbaka återstod endast kyrkan, sågen, kvarnen och den övre hammaren. Men bruket återuppbyggdes omgående och redan två år senare var produktionen i full gång. Omkring mitten av 1700-talet byggdes båda hamrarna om och försågs även med kraftiga hålldammar av sten.