Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Sambanden mellan skogsbruk, sågverksrörelse, massa- och papperstillverkning, energi och logistik är starka. Genom att driva dessa verksamheter gemensamt, stärker vi såväl de enskilda enheterna som deras gemensamma utvecklingskraft.

Det breda gemensamma kunnandet om vedfibern har varit en styrka för samtliga verksamhetsområden, inte minst i utvecklingen av nya produkter.

Försäljning sker främst i Europa, men även i Nordamerika, Nordafrika och Japan.

2017 uppgick försäljningen till cirka 16,7 miljarder kronor och medeltalet anställda till cirka 4 030.

Kort om SCAs verksamheter

SCA består av fem affärsområden: Skog, Trä, Massa, Papper och Förnybar energi, samt Inköp och logistik som stödjande enhet. Vi bedriver också forskning och utveckling i egen regi i nära samarbete med Mittuniversitetet.

Skog

Förvaltar 2,6 miljoner hektar skogsmark i Sverige, varav 2 miljoner brukas. Fem skogsförvaltningar, en virkesanskaffningsenhet, två plantskolor och krossprodukter. Köp av virke från och service till privata skogsägare är en viktig affärsverksamhet.

Trä

Fem sågverk i Sverige, träförädlingsenheter med hyvlerier i Sverige, Frankrike och Storbritannien samt distributions- och grossistverksamhet. Total kapacitet 2,2 miljoner kubikmeter sågade trävaror.

Massa

Östrands massafabrik i Timrå där SCA satsar 7,8 miljarder kronor. Den nya fabriken, som kommer att startas i juni 2018, fördubblar sin produktionskapacitet från 530 000 ton till cirka en miljon ton.

Papper

Tre pappersbruk; Munksund, kapacitet 415 000 ton förpackningspapper, Obbola, kapacitet 450 000 ton förpackningspapper samt Ortviken, kapacitet 775 000 ton tryckpapper.

Förnybar energi

Vindkraft, skogsbränsleverksamhet samt tre hel- och delägda pelletsfabriker i Härnösand, Stugun och Luleå med en total kapacitet på cirka 300 000 ton pellets per år.

Inköp och logistik

SCAs inköp- och logistikenhet tillhandahåller omfattande sjö- och landtransporttjänster inom Europa och till översjömarknader med egna terminaler i Umeå, Sundsvall, Rotterdam, Sheerness och Kiel.

R&D Centre

Bedriver strategisk forskning och utveckling för SCA.

Mer inom SCA

Personalstiftelserna

Galtströms bruk

Merlo arkiv

SCA Hälsan