OMSORG FÖR MÄNNISKA OCH SAMHÄLLE

Omsorg för människa och samhälle

Starkare säkerhetskultur med ZERO

ZERO är ett program för att utveckla säkerhetskulturen inom SCA. Trots medvetna satsningar och ett systematiskt arbete för hälsa och säkerhet så sker alltför många olyckor.Health and safety week. ZERO. GSW. Global safety week. Anställda. Personal.Utvecklingen måste vändas och ZERO ska hjälpa oss att åstadkomma detta. Första delmålet är att halvera antalet arbetsolycksfall till år 2018, jämfört med 2014. För att nå delmålet, och hela vägen fram till att ingen gör sig illa på jobbet, måste vi förändra våra beteenden. Det kräver att var och en sätter hälsa och säkerhet först och visar detta i handling varje dag. Viktiga framgångsfaktorer är engagemang från ledningen, konkreta och utmanande mål samt medarbetarnas uthålliga engagemang.

Arbetet med ZERO inleddes med en nu lägesanalys. Utifrån analysen utformade vi handlingsplaner för att utveckla säkerhetskulturen och drog igång aktiviteter. Dessutom utvecklade vi en gemensam verktygslåda med viktiga rutiner, ett eget koncept för beteendebaserad säkerhet samt ett utvecklingsprogram för våra ledare.