Vi ska bidra till att minska den globala uppvärmningen genom att erbjuda produkter med låg klimatpåverkan, sänka de egna utsläppen av koldioxid och ansvarsfullt bruka våra skogar.

SCAs nya hållbarhetsmål

 • Vår värdekedja ska vara fossilfri
 • Våra skogar ska motverka klimatförändring genom att växande träd binder koldioxid
 • Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs mark

Mål och utfall 2017

 • Vi ska minska koldioxidutsläppet från fossila bränslen och från inköpt el och värme med 20 procent till år 2020, med 2005 som referensår.
 • Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs skogsmarker till 5 TWh till år 2020.
 • Våra anläggningar ska minska nivåerna av suspenderade ämnen med 10 procent och utsläppen av fosfor till vatten med 10 procent till år 2020, med 2014 som basår.

  Utfall 2017
 • Utsläpp av fCO2 har minskat med 49 procent mätt som utsläpp per ton massa och papper
 • Vindkraftsproduktionen på SCAs mark uppgick till 2,3 TWh
 • Utsläppen av suspenderade ämnen har ökat med 57 procent och fosforutsläppen med 5 procent, delvis till följd av ombyggnation

Aktiviteter

 • Minska koldioxidutsläppen genom kontinuerligt arbete med hög och stabil produktionsverkningsgrad, fortsatt energieffektivisering och att realisera effekten av gjorda investeringar.
 • Öka produktionen av vindkraftsel genom aktivt arbete med att förverkliga vindprojekt på goda vindlägen.
 • Utsläpp till vatten ska minskas genom ökad effektivisering och tekniköversyn av våra reningsanläggningar. 2016 påverkades av haveri i reningen i Östrand samt ombyggnation av reningen i Munksund.
Vi ska minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen och från inköpt el och värme med

20

procent till år 2020 med 2005 som referensår

Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs skogsmarker till 5

5

TWh till år 2020

Våra anläggningar ska minska nivåerna av suspenderade ämnen med 10 procent och utsläppen av fosfor till vatten med

10

procent till år 2020, med 2014 som basår.

Heartwood decking, basket with towels

Kärnfurutrall - hållbart virke med naturlig impregnering

Virket till SCAs kärnfurutrall kommer från den innersta och hårdaste delen av en senvuxen tall, som är 80-100 år gammal och består av 99 procents kärnved.

Läs mer
Östrand over view

Fördubbling av grön el

Mångmiljoninvesteringen i SCAs massafabrik i Östrand gör den till världens största producent av blekt barrsulfatmassa och mer än fördubblar produktionskapaciteten, från 430 000 ton till 900 000 ton. 

Läs mer